Ports de la Generalitat

Catalunya participa en un projecte europeu per implantar eines innovadores als ports petits i mitjans

dimarts, 4 febrer 2020

  • El projecte europeu PSAMIDES, que s’ha posat en marxa aquests dies a Perpinyà, ha d’impulsar els ports petits i mitjans de la Mediterrània amb la implantació d’eines innovadores, en línia amb el nou Pla de ports de Catalunya
  •  Aquest projecte, finançat amb 2,8 milions d’euros pel programa europeu Interreg MED, inclou deu socis: Ports de la Generalitat de Catalunya, Ports Illes Balears, Port de Sète, Port de Càndia (Iràklion), Pôle Mer Med, Athena R&I Center, IMT Montenegro, la Universitat de Rijeka, SAS Noveltis i l’EPM
  •  L’Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial de la Unió Europea que té com a membres la Generalitat de Catalunya, la Regió d’Occitània i el Govern de les Illes Balears, que presideix el projecte des del 2019

L’objectiu principal del projecte europeu PSAMIDES és optimitzar el funcionament dels ports petits i mitjans a través de la implantació d’eines innovadores que ajudin a gestionar els fluxos turístics, controlar millor els costos, proporcionar més serveis als usuaris i estimular l’eco-innovació d’aquests ports reduint les externalitats ambientals derivades de l’activitat turística. PSAMIDES compta amb un pressupost de 2,8 milions d’euros, un 85% dels quals finançats pel programa europeu Interreg MED de FEDER/IPA. El projecte té dues grans línies de treball:

1._Crear una comunitat de creixement blau de ports petits i mitjans, adoptant un enfocament transnacional per aconseguir que aquests ports puguin crear un ecosistema de negocis integrat que doni suport a la innovació i permeti superar la limitació de fons i de personal actual, amb l’objectiu que aquests ports puguin identificar quines són les solucions més efectives en cada cas.

2._Millorar la governança del creixement blau, creant una eina i una metodologia de governança multinivell efectiva que permeti capitalitzar les experiències de gestió, que es podrien reproduir en centenars de ports de l’àrea MED.

PSAMIDES posarà en relació dos sectors fonamentals de l’anomenat “creixement blau”. D’una banda, els ports i, de l’altra, el turisme costaner i marítim. Segons les dades extretes d’estudis de l’Euroregió, aquests dos sectors combinats representen el 51% del valor afegit brut, el 69% dels llocs de treball i el 61% dels beneficis del total de l’economia blava de la Unió Europea, que es troba concentrada de manera especial a l’àrea MED.

Els ports petits i mitjans, amb les seves zones nauticoesportives, les grans eslores, l’activitat de creuers i les indústries turístiques relacionades, són un factor clau de competitivitat a l’àrea MED.

Cal tenir en compte que una part important del turisme de l’àrea MED, que es canalitza a través dels ports petits i mitjans, es concentra a les zones costaneres. De fet, la gran quantitat de ports d’aquestes dimensions és una de les especificitats de l’àrea MED. Aquests ports han de jugar un paper fonamental a l’hora d’articular el turisme costaner i marítim, connectant el rerepaís i les comunitats.

El projecte va començar el mes de gener i s’allargarà durant tres anys, fins al juny del 2022. Precisament, els equips directius dels deu socis han fet el llançament a Perpinyà  aquests dies.

10 socis d’arreu d’Europa

PSAMIDES és l’acrònim anglès del nom del projecte, Ports small and medium alliance for sustainable development. Al mateix temps, en la mitologia grega, les Psamides són les nimfes de les platges de sorra fina que preserven i protegeixen.

El projecte inclou deu socis: Ports de la Generalitat de Catalunya, Ports Illes Balears, Port de Sète, Port de Càndia (Iràklion), Pôle Mer Med, Athena R&I Center, IMT Montenegro, la Universitat de Rijeka, SAS Noveltis i l’EPM.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània

L’Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència rotatòria des del febrer del 2019. L’Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 2017-2020, que, entre d’altres, comprèn els següents objectius: actuar amb i per a la ciutadania del territori; desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació; contribuir al desenvolupament sostenible del territori; i aprofundir en la identitat euroregional.

Pla de ports

 Aquest projecte europeu està alineat amb els eixos estratègics del nou Pla de ports de Catalunya, Horitzó 2030 i les línies d’actuació que articula per fer front als reptes plantejats en el sistema portuari català els pròxims anys. El nou Pla aposta per la innovació transversal, els nous instruments de governança i fórmules de col·laboració, la interconnectivitat portuària, la sinergia port-territori, la sostenibilitat ambiental i l’acció climàtica, la sostenibilitat econòmica, la transparència en la gestió i la rendició de comptes.

En línia amb aquest projecte, el Pla de ports pretén implementar un model d’innovació organitzat i actiu que permeti ser renovador de forma constant i sistemàtica, afavoreixi el creixement d’empreses capdavanteres, contribueixi a les noves estratègies en mobilitat sostenible i en adaptació i mitigació al canvi climàtic en un context d’emergència climàtica. Així, es vol potenciar la gestió integrada de les activitats portuàries en el conjunt dels ports catalans i la sinergia port-territori com a oportunitat de benefici social i territorial.

 

4 de febrer de 2020        Nota de premsa