Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat  DOGC núm. 7835
Títol  Anunci d’informació pública del projecte del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 i la seva avaluació ambiental estratègica.
Documents Anunci
Termini per presentar al·legacions  Consultar el termini i format a l’anunci.

Data d’actualització: 2 d’abril de 2019

 

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC núm. 7877 – 17/05/2019
Títol:  Concurs per a iniciar el procediment d’atorgament d’una autorització administrativa per a ocupar una superfícies destinada a base nàutica de temporada a la platja del Prat d’en Forés del port de Cambrils.
Documents:

Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions:  Fins les 13:00 hores del dia 11 de juny de 2019

 

Data d’actualització: 17 de maig de 2019

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Publicat
Títol
Documents
Data i lloc de l’acte d’adjudicació directa
Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

 

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol 
Documents
Presentació d’ofertes
Lloc

Data d’actualització:-

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Data d’actualització: