Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat  DOGC núm. 7403 de 3.07.17
Peticionari  ONA BEACH CLUB, SL
Títol:  Informació pública sobre una modificació de la concessió administrativa al port de Vilanova i la Geltrú.
Documents:

 Anunci

El projecte presentat es podrà consultar a les oficines de Ports de la Generalitat, Zona Portuària Centre, Passeig Marítim, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

Termini per presentar al·legacions:   Fins el 31.07.17

Data d’actualització: 3 de juliol de 2017

 

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

Autoritzacions

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

 

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol
Documents
Termini per presentar ofertes
Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades en estat d’abandonament
Documents Anunci
Béns a subhastar
Data acte de subhasta  27 de març de 2017, a les 10 hores
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat, Av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 , Barcelona

 

Títol  Inici del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en situació legal d’abandonament
Documents Anunci

Termini presentació

ofertes

El termini per presentar les ofertes serà com a màxim a les 13.00 h del 3 de juliol de 2017
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat,  Av.  Josep Tarradellas, 2-6, 08029, Barcelona

Data d’actualització:  3 de maig de 2017

Notificacions

 

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid  –

 

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Data d’actualització: