Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat 
Peticionari 
Títol: 
Documents:

 –

Termini per presentar al·legacions: 

Data d’actualització:

Autoritzacions

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol
Documents
Termini per presentar ofertes
Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Inici del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en situació legal d’abandonament.
Documents Anunci
Termini màxim per presentar ofertes  22 de gener de 2018, a les 13.00 hores
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona

Data d’actualització:  26 d’octubre de 2017

Notificacions

Títol   Oferta lloc de treball 09/2017 – Guardamolls (D-1), Zona Portuària Sud
Centre de treball L’Ampolla (43895), Deltebre (43580) i embarcadors de Tortosa, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Amposta
Document Oferta
Vàlid Del 16/11/2017 fins el 26/11/2017

 

Títol  Oferta lloc de treball 09/2017 – Guardamolls (D-1), Zona Portuària Nord
Centre de treball Sant Feliu de Guíxols (17220)
Document Oferta
Vàlid Del 17/11/2017 fins el 27/11/2017

 

Data d’actualització: 17 de novembre de 2017