Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat  DOGC núm. 7835
Títol  Anunci d’informació pública del projecte del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 i la seva avaluació ambiental estratègica.
Documents Anunci
Termini per presentar al·legacions  Consultar el termini i format a l’anunci.

Data d’actualització: 2 d’abril de 2019

 

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC núm. 7926 – 26/7/2019
Títol:  Convocatòria de concurs  per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’ocupació i explotació d’una nau destinada a usos propis del sector pesquer, dins de la dàrsena pesquera del port de Vilanova i la Geltrú.
Documents:

Anunci

Plec de bases

Termini per presentar proposicions:  Fins les 14.00 hores el dia 16 d’octubre de 2019

 

Data d’actualització: 26 de juliol de 2019

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol
Documents

 

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

 

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol 
Documents
Presentació d’ofertes
Lloc

Data d’actualització:-

Notificacions

Títol  Oferta de lloc de treball 06/2019- Responsable Territorial Zona Portuària Centre
Centre de treball Vilanova i la Geltrú (08800)
Document Oferta
Vàlid De 3/10/2019 fins el 14/10/2019

Data d’actualització: 4 d’octubre de 2019