Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat
Peticionari
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions

 

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

Autoritzacions

Data d’actualització: –

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol Convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades abandonades.
Documents Anunci
Declaració d’abandonament i Plec
Béns a subhastar
Data de l’adjudicació directa 3 de maig de 2017, a les 11.00 hores
Lloc Ports de la Generalitat, c. del Dr. Roux, 59-61, 08017, Barcelona

Data d’actualització: 3 de març de 2017

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades en estat d’abandonament
Documents Anunci
Béns a subhastar
Data acte de subhasta  27 de març de 2017, a les 10 hores
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 , Barcelona

 

Títol  –
Documents
Data acte subhasta
Lloc

Data d’actualització:  21 de febrer de 2017

Notificacions