Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat DOGC núm. 7610 de 2.05.18
Títol Anunci d’informació pública sobre el “Projecte constructiu de les actuacions per a l’actualització, adequació i millora de la dàrsena esportiva i instal·lacions complementàries del port de Cambrils” de data gener de 2018.
Documents Anunci
Projecte
Termini per presentar al·legacions  Fins el 31.05.18

Data d’actualització: 2 de maig de 2018

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat  DOGC núm. 7597 – 12.04.2018
Títol:  Concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’ocupació i explotació d’un local en la zona de servei del port d’Arenys de Mar, destinat a usos de restauració.
Documents:

Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions:  Fins les  13.00 hores de l’11 de juny de 2018

 

Publicat  DOGC núm. 7597 – 12.04.2018
Títol:  Concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’ocupació i explotació d’un local en la zona de servei del port de l’Estartit, destinat a usos de restauració.
Documents:

Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions:  Fins les  13.00 hores de l’11 de juny de 2018

 

Publicat  DOGC núm. 7597 – 12.04.2018
Títol:  Concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’ocupació i explotació d’un local en la zona de servei del port de Blanes, destinat a usos de restauració.
Documents:

Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions:  Fins les  13.00 hores de l’11 de juny de 2018

 

Publicat  DOGC núm. 7583 de 21.03.18
Títol:  Convocatòria de concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’adequació i explotació d’un local per dur a terme activitats de suport a la pesca a la dàrsena pesquera del port de Vilanova i la Geltrú.
Documents:

 Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions:  Fins les  13.00 hores del dia 23 d’abril de 2018

Data d’actualització: 12 d’abril de 2018

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol
Documents
Termini per presentar ofertes
Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Inici de tràmit d’adjudicació directa d’una moto nàutica declarada en situació legal d’abandonament.
Documents Anunci
Termini màxim per presentar ofertes  2 de juliol de 2018, a les 13.00 hores
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona

Data d’actualització:  14 de maig de 2018

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Data d’actualització: