Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat  DOGC núm. 7835
Títol  Anunci d’informació pública del projecte del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 i la seva avaluació ambiental estratègica.
Documents Anunci
Termini per presentar al·legacions  Consultar el termini i format a l’anunci.

Data d’actualització: 2 d’abril de 2019

 

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC núm. 7990 – 28/10/2019
Títol:  Concurs  per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’explotació d’un local destinat a usos de restauració dins de la  zona de servei del port del Port de la Selva.
Documents:

Anunci

Plec de bases

Termini per presentar proposicions:  Fins a les 14.00 hores del dia 12 de desembre de 2019

Publicat:  DOGC núm. 7991 – 29/10/2019
Títol:  Concurs  per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’explotació d’un local destinat a usos de restauració dins de la  zona de servei del port de Blanes.
Documents:

Anunci

Plec de bases

Termini per presentar proposicions:  Fins a les 14.00 hores del dia 12 de desembre de 2019

 

 

Data d’actualització: 29 d’octubre de 2019

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol
Documents

 

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

 

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol 
Documents
Presentació d’ofertes
Lloc

Data d’actualització:-

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

Data d’actualització: