Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat  DOGC núm. 7835
Títol  Anunci d’informació pública del projecte del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 i la seva avaluació ambiental estratègica.
Documents Anunci
Termini per presentar al·legacions  Consultar el termini i format a l’anunci.

Data d’actualització: 2 d’abril de 2019

 

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar proposicions: 

 

Data d’actualització: –

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Publicat  DOGC núm. 7824 – 06.03.2019
Títol Anunci de convocatòria de venda en pública subhasta d’embarcacions abandonades.
Documents

Anunci

Declaració d’abandonament i Plec de clàusules

Dades de les embarcacions

Lloc on presentar ofertes Gerència de Ports de la Generalitat, Carrer Dr. Roux, 59-61, 08017 Barcelona

Data d’actualització: 6 de març de 2019

 

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol 
Documents
Presentació d’ofertes
Lloc

Data d’actualització:-

Notificacions

Títol  Ministeri de Defensa.  Resolució del Jutjat Marítim Permanent núm. 8 de València, sobre assistències marítimes
Document

Edicte (esp)

Relatiu a la instrucció d’expedient per l’assistència marítima prestada el 25 de gener de 2019 a l’embarcació de pesca “CATAN”.

Vàlid  Fins al 2 de maig de 2019

 

Data d’actualització: 2 d’abril de 2019