Ports de la Generalitat

La Generalitat destina 7,8 M€ a la reparació dels danys causats pel temporal als ports de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i les Cases d’Alcanar

dimarts, 17 març 2020

  • Les obres d’emergència que es duran a terme als tres ports ebrencs es preveuen iniciar la darrera setmana de març

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la declaració d’emergència per a la reparació dels danys estructurals que han patit els dics de recer dels ports de l’Ametlla de Mar i l’Ampolla, al Baix Ebre, i les Cases d’Alcanar, al Montsià, a causa de la borrasca Gloria. Ports de la Generalitat invertirà 7,8 milions d’euros per arranjar els desperfectes del temporal en aquests tres ports ebrencs.

L’Ametlla de Mar (3,9 M€)

L’estructura del dic de recer ha quedat afectada pels ultrapassaments a les tres alineacions de l’estructura. Hi ha hagut importants moviments de peces d’escullera al llarg de tota la part exterior del dic de recer. Així mateix, s’ha trencat el morrot, a l’extrem del dic del costat de la bocana, amb la desaparició de l’escullera. A més, hi ha afectacions a la base de l’espatller, en el punt on arrenca el tercer tram del dic. També està afectat el passeig de l’espatller i els vials annexos.

La reparació consistirà en la reposició de peces d’escullera al llarg de tot el dic de recer, així com en el reforç i el recreixement de l’espatller en el tercer tram, amb la formació d’un botaones. A més, es repararan diversos punts del vial del moll i es reposaran tots els serveis afectats. Les obres es preveuen iniciar a finals de març i tindran un termini d’execució de nou mesos.

L’Ampolla (3,7 M€)

El port ha patit desperfectes ocasionats especialment pels ultrapassaments del dic d’abric en totes 3 alienacions, concretament, entre altres, els moviments importants en blocs d’escullera de protecció del dic a totes 3 alineacions, el trencament del morrot del dic amb desaparició de l’escullera, l’aparició d’importants fissures longitudinals i transversals a l’esplanada del moll (2a i 3a alineació), etc.

L’execució de les obres consistiran bàsicament en la reposició de mantell del dic de recer en totes tres alineacions, en el reforç i recrescut de l’espatller en la seva 3a alineació amb la formació d’un botaones, així com la reparació puntual de diversos punts del vial del moll i reposició de serveis. Les obres començaran a finals de març, amb un termini d’execució de set mesos.

Les Cases d’Alcanar (192.000 €)

L’execució de les obres consistirà bàsicament en la reposició de mantell del dic de recer en tota la seva alineació final i també la reconstrucció de la part extrema del moll de ponent, així com la formació de rampa provisional d’accés a la part superior del dic per l’accés de la maquinària. Aquesta és una obra de reparació pels danys actuals, a expenses de la gran obra que es farà quan es disposi del projecte derivat de la prova que s’ha de fer a A Corunya. Les obres de reparació a causa del temporal començaran a finals de març i duraran cinc mesos.

Paral·lelament, s’ha licitat el projecte per fer un assaig en una piscina de model físic del port de les Cases d’Alcanar, que es realitzarà el mes l’abril a A Corunya. De l’estudi que sortirà d’aquesta prova, es redactarà el projecte constructiu que ha d’aportar solucions a un port que és vulnerable als temporals, per millorar l’agitació interior que afecta les instal·lacions portuàries amb els temporals.

 

17 de març de 2020