Ports de la Generalitat

La Zona Portuària Centre rebrà 6,7 milions d’inversió pública en quatre anys

dilluns, 4 març 2019

  • El Pla d’inversions potencia l’abric i la seguretat dels ports, la sinergia entre els ports i el territori, les actuacions de suport als sectors pesquer, comercial, nàutic i industrial i l’aposta per l’eficiència energètica i les energies renovables
  • La iniciativa privada preveu invertir 29 milions en actuacions per potenciar el sector  de la nàutica esportiva, el sector industrial i tècnic i la integració port-ciutat

Els objectius estratègics del Pla d’inversions 2019-2022 són la protecció i l’abric dels ports, l’impuls als sectors pesquer, nàutic, comercial, industrial, i la millora de la connexió entre els ports i els nuclis urbans i la millora de l’eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic. La Zona Portuària Centre gestiona al Maresme, el port d’Arenys de Mar i les dàrsenes pesqueres de Mataró i el Masnou; al Garraf, els ports del Garraf, Vallcarca i Vilanova i la Geltrú; i al Tarragonès, la dàrsena pesquera de Torredembarra.

El Pla també preveu inversions privades als ports de la Zona Portuària Centre per valor de 29 milions. Així, el total  d’inversió publicoprivada serà de 35,7 milions d’euros durant aquest quadrienni. El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes ha dit que en conjunt, el Pla d’inversions pel que fa als ports i les dàrsenes pesqueres “ha de potenciar les infraestructures portuàries i donar més qualitat i eficiència a les activitats portuàries perquè continuïn sent els motors econòmics del territori”.

Inversió pública

La Zona Portuària Centre rebrà 6,7 milions d’inversió pública entre el 2019 i el 2022, on destaquen les actuacions dels ports d’Arenys de Mar i Vilanova i la Geltrú. En aquest sentit, Gómez Comes ha posat en valor “l’esforç econòmic de l’Administració portuària per donar més abric i seguretat als ports, impulsar els sectors portuaris, integrar els ports amb els nuclis urbans, potenciar l’eficiència energètica i mitigar el canvi climàtic”. Així, els projectes més destacats de la Zona Portuària Centre seran els següents:

Arenys de Mar (3,5 milions)

Un dels projectes serà el reforç del dic de recer per garantir l’abric i la seguretat dels béns i de les activitats, davant l’ultrapassament de l’onatge amb els temporals. També es construirà un espigó a l’extrem del dic per reduir l’agitació marítima d’aquesta dàrsena. En aquesta zona es desenvolupen sectors com ara,  la construcció de vaixells, la reparació i el manteniment d’embarcacions, la nàutica popular, part de les instal·lacions del Club Nàutic i part de la pesca.

Així mateix, a la zona de ponent es preveu habilitar l’espatller del contradic i l’accés al dic de recer com a zona de passeig per ampliar i donar continuïtat als itineraris a peu per als vianants fins a la bocana del port. En aquest àmbit també s’ampliarà el carril bici existent per impulsar la mobilitat sostenible i continuar integrant millor el port amb el nucli urbà.

També es milloraran els edificis pesquers amb nous revestiments i aïllaments i la instal·lació de plaques solars per impulsar les energies renovables al port arenyenc. A més, s’adequaran les xarxes de subministrament d’aigua i llum per estalviar recursos energètics.

Pel que fa a les mesures d’inversió tranversal, el port es dotarà d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, així mateix i es millorarà l’abalisament.

 Vilanova i la Geltrú (2,5 milions)

 Un dels projectes ha executar és el dragatge del calat de la bocana, actuació que es fa periòdicament per millorar l’operativa d’entrada i sortida dels vaixells al port.  Tal com preveu el Pla especial del port, es preveu ampliar el moll tranversal que separà les dàrsenes pesquera i comercial, per la part de la dàrsena comercial per poder aprofitar millor aquest moll. Així mateix, es pavimentarà el moll de Baix a Mar per donar millor servei a l’activitat de mercaderies. A més, es renovaran les defenses als molls de la dàrsena comercial.

Per altra banda, es milloraran els edificis pesquers amb nous revestiments i aïllaments per continuar potenciant el sector pesquer vilanoví.

Pel que fa al sector dels creuers, es destinarà una dotació econòmica per equipar el moll de creuers amb punts d’amarratge, defenses, subministrament de serveis i senyalització. Així mateix també s’adequarà l’estació marítima.

En matèria d’integració port-ciutat es preveu crear un passeig enlairat  que doni continuïtat al passeig de ponent, per sobre del contradic, oferint vistes als ciutadans sobre el mar i el port. També es vol incloure una escultura de la cua d’una balena per contribuir a la difusió dels albiraments de cetacis davant la costa del Garraf.

En l’apartat de millora de l’eficiència energètica, s’instal·laran plaques solars en edificis d’oficines del port per impulsar les energies renovables. Pel que fa a l’energia elèctrica es preveu la instal·lació de mini-aerogeneradors com a energia alternativa que permeti avançar cap a l’autoconsum energètic. També es preveu l’adquisició d’una escombradora ecoeficient per a la neteja dels vials del port.

 Quant a les mesures d’inversió tranversal, el port es dotarà d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. També es preveu millorar l’abalisament.

Dàrsenes pesqueres

 A les dàrsenes pesqueres de Mataró, El Masnou i Torredembarra es duran a terme actuacions de millora continua durant aquests quatre anys. Les previsions són fer accions de manteniment a les instal·lacions i els equipaments, amb millores dels serveis de subministrament d’enllumenat i d’aigua, renovació de les senyalitzacions i petites reparacions.

 A més, a la dàrsena pesquera del Masnou, es renovarà el sistema d’amarratge per a les embarcacions pesqueres que amarren al pantalà flotant que separà la zona dels pescadors de la zona nàutica.

 

4 de març de 2019                        Nota de premsa