Ports de la Generalitat

Bones Pràctiques

Ports nets

Ports Nets és un projecte interregional i transnacional l’objectiu del qual és ambientalitzar els ports, i que pretén reduir progressivament l’impacte ambiental que generen les activitats portuàries i nàutiques del litoral del sud d’Europa.

En aquesta iniciativa d’ambientalització dels ports participen les regions de Catalunya, les Illes Balears, el Llenguadoc-Rosselló, Cantàbria i l’Algarve que han signat un protocol de cooperació per treballar conjuntament. El projecte, que es desenvoluparà fins a l’any 2006, inclou més de 150 ports marítims i fluvials.Ports de la Generalitat és un dels organismes que col·labora en Ports Nets i dota els ports de Catalunya dels recursos necessaris per fomentar la recollida i el reciclatge dels residus d’olis minerals usats, aigües de sentina i aigües residuals de les embarcacions.

El projecte Ports Nets suposa unificar criteris, definir un valor de distintiu de qualitat i sumar esforços per aconseguir els objectius comuns a tots els ports de les regions participants i, a la vegada, ser el punt de partida perquè altres regions europees el coneguin i l’implantin en els seus ports.

Web Ports Nets

Protocol d’actuació

A Ports de la Generalitat hem implantat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient que inclou totes les nostres activitats desenvolupades als ports i oficines. La implantació d’aquest sistema neix de la preocupació per la protecció del medi i per a la millora de la qualitat dels nostres serveis.

Per aquest motiu, sol·licitem la vostra col·laboració per poder assolir entre tots una gestió responsable dels ports. Sabem que la participació de tots els que utilitzem les instal·lacions és vital per assolir aquests objectius.El Protocol d’actuació ambiental pot ajudar a desenvolupar les activitats de proveïdors i altres persones o agents interessats de manera més respectuosa amb el medi. Agraïm, doncs, en aquest sentit, la vostra col·laboració i us animem a què tingueu en compte les recomanacions d’aquest protocol, així com els requisits que s’hi exposen si us són d’aplicació.

Tota empresa moderna ha d’incorporar avui en dia els criteris de protecció del medi ambient com a element indestriable de la gestió general del negoci, dins d’una política general de responsabilitat social corporativa, i assumir la part de responsabilitat que li correspon en la conservació i millora del medi ambient.

pdf Protocol d’actuació ambiental

Nàutica popular: Bones pràctiques ambientals als ports

Recollida selectiva

 • Separeu els residus municipals dels especials o perillosos.
 • Dipositeu els residus municipals en els contenidors o papereres instal·lats al port.
 • Porteu els residus especials o perillosos (oli de motor, envasos bruts d’oli de lubricació, o de pintures, bateries esgotades, piles i fluorescents,…) a la deixalleria.
 • Feu servir el mòdul de recollida de sentines i d’aigües brutes instal·lat al port.

Aire net

 • Mantingueu en bon estat els motors per tenir una bona combustió, a més,millorareu el seu rendiment.
 • Mentre l’embarcació està ancorada a port, limiteu al màxim el temps que els motors estan engegats.

Reducció del soroll

 • Limiteu la velocitat de l’embarcació.
 • Apagueu el motor mentre estigueu fondejats o ancorats a port.

Estalvi d’energia

 • Reviseu periòdicament el motor i els acumuladors per estalviar gasoil i benzina.
 • Quan s’hagi de canviar el motor, considereu la instal·lació de motors alimentats per combustible menys contaminant.
 • Utilitzeu làmpades de baix consum que us permetran obtenir el mateix nivell d’il·luminació i us ajudaran a optimitzar els generadors i acumuladors.
 • Si no disposeu d’un generador elèctric convencional, penseu en les possibilitats que us dóna l’energia fotovoltaica.

Estalvi d’aigua

 • Utilitzeu aigua dolça únicament en les operacions necessàries.
 • Vigileu i no deixeu desateses les mànegues quan les aixetes estiguin obertes.
 • En omplir el dipòsit d’aigua dolça de l’embarcació, vigileu i eviteu que sobreeixi.
 • Per a la neteja de les embarcacions, sempre que pugueu, utilitzeu mànegues amb pistoles de raig interromput i sortida d’aigua a pressió.

Aigua neta

 • Eviteu llençar qualsevol objecte o residu a l’aigua.
 • No heu d’abocar mai l’oli brut a la sentina ni heu de buidar mai la sentina al port.
 • Quan ompliu el dipòsit, eviteu que les mànegues degotin benzina a terra o a l’aigua i que sobreeixi.
 • Si és necessari netejar la coberta de l’embarcació, feu-ho amb sabons biodegradables.
 • Realitzeu les tasques de manteniment de l’embarcació a la zona habilitada del port per evitar vessaments de productes perillosos a l’aigua.

En navegar, respecte pel medi marí

 • Informeu-vos sobre les normatives particulars dels espais naturals protegits d’àmbit marítim.
 • Respecteu els límits de velocitat: adeqüeu la velocitat a la zona de navegació.
 • Fondejeu en els llocs establerts i eviteu tirar les àncores sobre les praderies de posidònia.
 • Cal mantenir net el mar: porteu bosses d’escombraries a l’embarcació per emmagatzemar les deixalles i les restes de menjar fins que les pugueu dipositar en el contenidor del port.

pdf Nàutica popular (71.06 kB)

Nàutica: Bones pràctiques a la vela

Manual de les bones pràctiques del navegant vers el medi ambient i el mar

 • El Manual de bones pràctiques pretén fomentar l’esport de la vela i conscienciar els usuaris sobre la navegació i l’estada dels vaixells en els ports perquè facin un ús sostenible de les instal·lacions i vetllin pel medi ambient i el mar durant la navegació.

pdf Manual de bones pràctiques a la vela

Pesca: Bones pràctiques del sector pesquer

Guia Bones pràctiques ambientals a la pesca

La “Guia de bones pràctiques ambientals a la pesca” és una eina perquè tots els pescadors tinguin la informació necessària per saber les repercussions ambientals dels comportaments que es fan al port i a les embarcacions.

Descarregar Guia

Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les barques de pesca

A la “Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les barques de pesca” es poden trobar orientacions de com fer la feina per dur a llotja un peix fresc i en bon estat, i informació dels perills o contaminacions que poden afectar el peix en qualsevol de les operacions de la pesca.

Descarregar Guia

 

Data d’actualització: 4 de maig de 2021