Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes, plans i projecte

Plans

Publicat: DOGC nº 8901 – 24.4.2023
Títol: Anunci d’informació pública del Pla de recepció i manipulació de residus del Club Nàutic de les Cases
d’Alcanar.
Documents: Anunci
Termini per presentar al·legacions: Fins al 23 de maig de 2023

 

Publicat: DOGC nº 8913 – 11.5.2023
Títol: Anunci d’informació pública del Pla de recepció i manipulació de residus del Club Nàutic de l’Ametlla de Mar.
Documents: Anunci
Termini per presentar al·legacions: Fins al 8 de juny de 2023

Data d’actualització: 11 de maig de 2023

 

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC núm. 8913- 11.5.2023
Títol:  Anunci d’informació pública sobre modificació d’una concessió administrativa al port de Vilanova i la Geltrú.
Documents:

Anunci
Termini per presentar al·legacions:   Fins a l’1 de juny de 2023

Data d’actualització: 11 de maig de 2023

Publicat:  DOGC núm. 8892 – 11.4.2023
Títol:  Anunci de convocatòria de concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’explotació d’un local destinat a usos de restauració i terrassa annex al port de Roses.
Documents:

Anunci

Plec de bases

Termini per presentar sol·licituds:   Fins al 3 de juliol de 2023, abans de les 13.00 hores

Data d’actualització: 11 d’abril de 2023

 

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol
Documents

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: –

Notificacions

Títol

Anunci sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’estabilització del personal.

enllaç

Títol

Anunci sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació derivada de la taxa de reposició de Ports de la Generalitat

Anunci

Data d’actualització: 27 de desembre de 2022

 

 Publicat DOGC núm. 8806 – 2/12/2022
Títol Anunci d’informació pública sobre elements de quantificació de la taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5) i de la taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers en règim de passatge (TA3P)
Documents

Anunci DOGC

Anunci TA5

Anunci TA3P

Data d’actualització: 2 de desembre de 2022