Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització: –

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat: 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar sol·licituds:   –

Data d’actualització: –

 

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol
Documents

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: –

 

Notificacions

Anunci

Correcció d’errades

DOGC núm. 8821 – 28.12.2022 – Concurs de Mèrits

DOGC núm. 8825 – 03.01.2023

Llocs de treball

Data d’actualització: 4 de gener de 2023

Anunci DOGC 8821 28.12.2022 – Concurs d’Oposició
Lloc de treball

Data d’actualització: 4 de gener de 2023

 

Títol

Anunci sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’estabilització del personal.

enllaç

Títol

Anunci sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació derivada de la taxa de reposició de Ports de la Generalitat

Anunci

Data d’actualització: 27 de desembre de 2022

 

Oferta de treball
Centre de treball
Documents

 

Període de vigència

Data d’actualització: –

 

 Publicat DOGC núm. 8806 – 2/12/2022
Títol Anunci d’informació pública sobre elements de quantificació de la taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5) i de la taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers en règim de passatge (TA3P)
Documents

Anunci DOGC

Anunci TA5

Anunci TA3P

Data d’actualització: 2 de desembre de 2022