Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes, plans i projectes

Plans

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions

Data d’actualització:

Projectes

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat DOGC Núm. 9208 – 19.7.2024 
Títol Concurs per a iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’explotació d’un local destinat a usos de restauració i terrassa annexa al port d’Arenys de Mar.
Documentació Plec de Bases 
Termini per a presentar proposicions

Fins al 26 de setembre de 2024 a les 13:00 hores.

Data d’actualització: 19 de juliol de 2024

Autoritzacions

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicion

Data d’actualització:

Notificacions

Publicat
Títol
Documents
Termini per accedir a la notificació

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Publicat
Títol
Documents
Termini  peticions per a l’adjudicació directa
Enllaç on presentar peticions
Dia i lloc de celebració de la subhasta pública
Data de l’adjudicació directa

Data d’actualització: