Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes, plans i projecte

Plans

Publicat: DOGC Núm. 9100 – 13.2.2024
Títol: ANUNCI d’informació pública del Pla de recepció i manipulació de residus del Club Nàutic de l’Ampolla.
Documents: Pla de residus
Termini per presentar al·legacions: Fins al 12.3.2024

 

Publicat: DOGC Núm. 9082 – 18.1.2024
Títol: ANUNCI d’informació pública del Pla de recepció i manipulació de residus del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita
Documents: Pla de residus
Termini per presentar al·legacions: Fins al 15.2.2024

Data d’actualització: 13 de febrer de 2024

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat: DOGC 25012024 
Títol: ANUNCI d’informació pública sobre la concessió administrativa al port de la Ràpita
Documents:

Documentació a consultar a les oficines de la Zona Portuària Sud al port de la Ràpita amb cita prèvia al tlf. 977740456 o al correu zona.sud@gencat.cat

 

Termini per presentar al·legacions:  Fins al 22.02.2024

 

Publicat: DOGC 17012024
Títol: ANUNCI d’informació pública sobre modificació d’una concessió administrativa al port d’Arenys de Mar
Documents:

Projecte

Plànol

Termini per presentar al·legacions:  Fins al 7.02.2024

Data d’actualització: 25 de gener de 2024

Autoritzacions

Publicat:
Títol:
Documents:
Termini per presentar proposicions:

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Publicat:
Títol:
Documents:
Termini  peticions per a l’adjudicació directa
Enllaç on presentar peticions
Dia i lloc de celebració de la subhasta pública
Data de l’adjudicació directa

Data d’actualització:

Notificacions

Publicat:
Títol:
Documents:

Data d’actualització: