Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització: –

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC núm. 8697 – 28/06/2022
Títol:  Anunci d’informació pública sobre una concessió administrativa al port d’Arenys de Mar.
Documents:

Anunci
Termini per presentar sol·licituds:    fins al 26 de juliol de 2022

Data d’actualització: 28 de juny de 2022

 

Publicat: 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar sol·licituds:    –

Data d’actualització: –

 

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol
Documents

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: –

Notificacions

 

Oferta de treball
Lloc de treball
Centre de treball
Documents
Període de vigència

Data d’actualització: –

 

Títol

Anunci sobre l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’estabilització del personal.

enllaç

Data d’actualització: 27 de maig de 2022