Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització: –

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC núm. 8644 – 08/04/2022
Títol:  Concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’ocupació del domini públic portuari, destinat a terrassa-bar, amb quiosc, sanitaris i magatzem al port del Port de la Selva.
Documents:

Anunci

Plec de bases

Termini per presentar ofertes:    fins el 2 de maig de 2022, abans de les 13.00 h

Data d’actualització: 8 d’abril de 2022

 

Publicat: 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar sol·licituds:    –

Data d’actualització: –

 

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol
Documents

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: –

Notificacions

Oferta de treball
Lloc de treball
Centre de treball
Document
Període de vigència

 

Data d’actualització: –