Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització: –

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC núm.  8.470 /02.08.2021
Títol:  Anunci d’informació pública sobre una concessió administrativa al port de Vilanova i la Geltrú.
Documents:

Anunci
Termini per presentar sol·licituds:  Fins al 30 d’agost de 2021

Data d’actualització: 2 d’agost de 2021

 

Publicat:  DOGC núm.  8.456 /13.07.2021
Títol:  Anunci d’informació pública sobre l’ampliació d’una concessió administrativa al port de Vilanova i la Geltrú.
Documents:

Anunci

Documentació: a consultar, a les oficines de Ports de la Generalitat, Zona Portuària Centre, Passeig Marítim, s/n 08800 Vilanova i la Geltrú.

Cita prèvia: tel. 93 815 96 97

Correu electrònic: zona.centre@gencat.cat

Termini per presentar al·legacions: Fins al 10 d’agost de 2021

Data d’actualització: 13 de juliol de 2021

 

Publicat:  DOGC núm.  8.422 /1.06.2021 – DOGC núm. 8458 /15.07.2021 (suspensió concurs)
Títol:  Convocatòria per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’ocupació del domini públic portuari destinat a terrassa bar amb quiosc, sanitaris i magatzem en el port del Port de la Selva.
Documents:

Anunci

Plec de bases

Anunci de suspensió

Termini per presentar ofertes:  Aquest concurs ha estat suspès i anul·lat.

Data d’actualització: 15 de juliol de 2021

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol
Documents

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: –

Notificacions

Oferta de treball
Centre de treball
Document
Període de vigència

 

Data d’actualització: –