Ports de la Generalitat

Organització

Organigrama de Ports de la Generalitat

 

Ports de la Generalitat

Àrea suport a Direcció

Àrea Econòmica i Financera

Àrea Jurídica

Zona Portuària Nord

Zona Portuària Centre

Zona Portuària Sud

Consell de Ports

*En procés d’adaptació al nou òrgan de consulta i assessorament.

Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat i és l’òrgan de govern de l’entitat que resol els assumptes i exerceix les competències que té atribuïdes, entre les quals hi ha fixar les directrius generals d’actuació de l’ens, de conformitat amb els objectius generals de política portuària del Govern de la Generalitat.

Membres del Comitè Executiu

 • Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla
  President de Ports de la Generalitat i Secretari de Mobilitat i Infraestructures de TER
 • Sr. Oriol Martori i Gallissà
  Vicepresident de Ports de la Generalitat i Director General de Transports i Mobilitat de TER
 • Sra. Annabel Moreno i Nogué
  Directora General de Ports de la Generalitat
 • Sr. Lluís Angosto i Poza
  Vocal en representació de Ports de la Generalitat (Responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídic de TER)
 • Sr. Francisco José Macias i Amat
  Vocal en representació de la Direcció General de Transports i Mobilitat (Subdirector General de Ports i Aeroports)
 • Sr.  Lluís Soler i Panisello
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de Deltebre)
 • Sr. Juan Luis Ruiz López
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de Vilanova i la Geltrú)
 • Sr. Antoni Abad i Mallol
  Vocal en representació del Consell Assessor (President de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)
 • Sra. Esther Roca Isart
  Secretària (Directora Adjunta de Ports de la Generalitat)

Data d’actualització: 28 de febrer de 2024