Ports de la Generalitat

Organització

Organigrama de Ports de la Generalitat

Ports de la Generalitat

Direcció General

Zona Portuària Nord

Zona Portuària Centre

Zona Portuària Sud

Consell del Port

*En procés d’adaptació al nou òrgan d’assessorament.

Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat i és l’òrgan de govern de l’entitat que resol els assumptes i exerceix les competències que té atribuïdes, entre les quals hi ha fixar les directrius generals d’actuació de l’ens, de conformitat amb els objectius generals de política portuària del Govern de la Generalitat.

Membres del Comitè Executiu

 • Sr. Isidre Gavín i Valls
  President de Ports de la Generalitat i Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
 • Sr. David Saldoni de Tena
  Vicepresident de Ports de la Generalitat i Director General de Transports i Mobilitat
 • Sr. Joan Pere Gómez i Comes
  Director General de Ports de la Generalitat
 • Sr. Lluís Angosto i Poza
  Vocal en representació de Ports de la Generalitat (Responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídic del DTES)
 • Sr. Francisco José Macias i Amat
  Vocal en representació de la Direcció General de Transports i Mobilitat (Subdirector General de Ports i Aeroports)
 • Sr.  Lluís Soler i Panisello
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de Deltebre)
 • Sra.  Annabel Moreno i Nogué
  Vocal en representació dels municipis (Alcaldessa d’Arenys de Mar)
 • Sr. Antoni Abad i Mallol
  Vocal en representació del Consell Assessor (President de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)
 • Sra. Esther Roca Isart
  Secretària (Directora Tècnica de Ports de la Generalitat)

Data d’actualització: 15 de juliol de 2020