Ports de la Generalitat

Ports de la Generalitat i la Direcció General de la Policia potencien la coordinació entre els Guardamolls i els Mossos d’Esquadra

divendres, 10 març 2023

  • L’objectiu és establir mecanismes de comunicació directa que assegurin una col·laboració més eficaç i eficient entre els dos organismes

El president de Ports de la Generalitat, Marc Sanglas i Alcantarilla, i el director general de la Policia, Pere Ferrer i Sastre, han signat aquest matí un protocol operatiu de comunicació amb la finalitat de potenciar els mecanismes de comunicació i col·laboració entre el personal de Guardamolls i la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Aquesta col·laboració es proposa a partir de valorar estratègicament que el personal de Guardamolls, en l’exercici de les seves competències d’inspecció i vigilància en les infraestructures portuàries, disposa d’informació que és important poder-la traslladar amb la màxima diligència als Mossos d’Esquadra.

En aquest sentit, el protocol té per objecte establir un mecanisme de comunicació directa que asseguri i garanteixi una col·laboració i coordinació més eficaç i eficient i un intercanvi d’informació entre el personal de Guardamolls dels ports de competència de la Generalitat de Catalunya i la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Amb aquesta finalitat, s’acorda articular un canal telefònic directe que possibiliti que el personal de Guardamolls tinguin una ràpida i immediata comunicació amb les sales de comandament territorials respectives, per poder facilitar la resposta del cos de Mossos d’Esquadra a determinats incidents relacionats amb la seguretat ciutadana i activar recursos policials.

D’altra banda, també s’estableix un mecanisme de comunicació escrita directa (a través de correu electrònic) que permetrà  facilitar informació relacionada amb la seva activitat inspectora o de gestió d’una emergència i qualsevol altra necessitat de comunicació mútua entre la PG-ME i els Guardamolls.

Entre els incidents en què PG-ME col·laboraran de manera directa hi trobem:

  • Les identificacions de persones que es trobin en àrees restringides i que no es vulguin identificar
  • Quan tinguin controlada i assegurada una persona que hagi comès una infracció administrativa o un il·lícit penal
  • Alertes de la presència de carteristes o persones que cometin robatoris a les instal·lacions o embarcacions
  • Baralles o discussions entre persones o amb el personal de seguretat, sense lesions. En cas que n’hi hagi es vehiculà a través del 112
  • Detecció de persones vulnerables o de menors de 14 anys en situació de risc
  • Localització d’objectes sospitosos a les instal·lacions

En definitiva, es tracta d’accentuar la col·laboració i el control de la seguretat en les zones portuàries que són competència de la Generalitat.

 

10 de març de 2023                      Nota de premsa