Ports de la Generalitat

Processos d’estabilització del personal

Com presentar la sol·licitud de participació?

  1. La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascun dels llocs de treball.
  2. Tens detallat el llistat amb el nom de cada una de les ofertes a les quals pots inscriure’t.
  3. Descarrega’t el formulari clicant sobre l’oferta on et vols presentar.
  4. Omple i firma el formulari d’inscripció al procés d’estabilització, de l’oferta desitjada.
  5. Procedeix a efectuar el pagament de la taxa, si s’escau, mitjançant el codi de pagament informat en l’oferta.
  6. Fes la presentació de la sol·licitud seguint els passos informats en l’apartat 3 de les bases comunes del procés d’estabilització, adjuntant el formulari d’inscripció, justificant de pagament, documentació acreditativa de la bonificació o exempció, si s’escau, i la resta de documentació relacionada amb la sol·licitud.

CONCURS DE MÈRITS

ANUNCI

Correcció d’errades

LLOCS DE TREBALL

CONCURS D’OPOSICIÓ

ANUNCI

LLOC DE TREBALL

 

Data d’actualització: 4 de gener de 2023