Ports de la Generalitat

Taxes

Taxes 2022

Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic portuari:

Descarregueu les taxes en format .pdf: pdf Taxes 2022

Aquestes taxes han estat aprovades per la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic generalitat.ports@gencat.cat.

TO1 Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari

Activitat portuària m2/any Terreny Aigua Instal·lacions
Cial./Ind./Log./Naut./Port esportiu en concessió 13,675 0,497 31,915
Pesquer 9,117 0,331 21,276
Atípic 22,792 0,828 53,191

TO2 Taxa d’emmagatzematge de mercaderies

Mecanisme quantificador m2 i dia Dies Import Dies Import
Zona Trànsit Emmagatzematge
Superfície descoberta 1 a 3 0,000 1 a 3 0,000
4 a 10 0,025 4 a 10 0,013
11 a 17 0,050 11 a 17 0,025
18 a 30 0,075 18 a 30 0,038
>30 0,100 >30 0,050
Superfície coberta 1 a 3 0,050 1 a 3 0,015
4 a 10 0,075 4 a 10 0,025
11 a 17 0,100 11 a 17 0,050
18 a 30 0,150 18 a 30 0,075
>30 0,200 >30 0,100

TO3 Taxa per l’ocupació del domini públic portuari amb béns mobles

Import per m2 Dia Mes Any
Objectes per a la manipulació de mercaderies 0,14 3,74 41,21
Materials construcció 0,17 4,70 51,23
Estris de pesca 0,12 3,34 36,46
Aparells de venda automàtica, cadires, etc. 0,32 8,69 94,78
Altres ocupacions 0,15 4,19 45,74

TO4 Taxa per l’estada de vaixells a la zona del varador

Tipus de vaixell Valor del m2 i dia
dia 1 de 2 a 7 de 8 a 30 >30
Vaixells pesquers 0,1900 0,1226 0,0791 0,0510
Resta de vaixells 0,5661 0,3652 0,2356 0,1520

 

Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic portuari:

TA1 Taxa d’entrada i estada vaixells

0,50 € 100 GT/hora

TA2 Taxa d’atracada de vaixells

0,07 € m eslora/hora

TA3M Taxa de càrrega, descàrrega, transbordament i trànsit de mercaderies

Grup de mercaderies Preu tona
1 0,72
2 0,90
3 1,38
4 2,03
5 3,14

TA3P Taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers i vehicles

Per passatger/vehicle UE NO UE
Vaixells ordinaris
A) Passatger:
a) De creuer en embarcament o desembarcament 3,190 3,990
b) De creuer en trànsit 2,550 3,190
c) En règim de transport 1,910 2,390
B) Vehicle:
a) Motocicletes 1,740 2,180
b) Cotxes 6,960 8,700
c) Autocars 27,840 34,800
d) Altres 12,180 15,230
Vaixells turístics locals
A) Passatger 0,051
B) Vehicle:
a) Motocicleta 1,300
b) Automòbil 5,220

TA5 Taxa d’embarcacions esportives o de lleure

Import per m2 i dia Ancoratge a mort Ancoratge propi Atracada de costat Atracada en punta Estada en sec
Embarcació de base 0,166 0,106 0,437 0,191 0,106
Embarcació transeünt 0,425 0,340 0,765 0,595 0,850
Serveis addicionals (import per m2 i dia)
Aigua 0,023
Electricitat 0,036
Mort 0,059
Instal·lacions de temporada 0,047

TA6 Taxa d’estacionament de vehicles

Estimació directa Estimació objectiva
Tipologia vehicle: Per minut Màxim diari Mes Any
Motocicletes 0,01 2,02 33,78 368,54
Cotxes 0,02 8,08 135,13 1.474,15
Autocars 0,04 32,31 538,05 5.896,60
Altres 0,03 14,13 236,49 2.579,16

 

Taxes portuàries per prestació de serveis o realització d’activitats administratives:

TP1 Taxes per utilització de la bàscula

Tipus d’objecte pesant per pesada Import
Mercaderies pròpies 3,89
Mercaderies alienes 4,08
Altres 4,18

TP2 Taxa de seguretat portuària

Per passatger Import
En règim de creuer turístic 0,67

 

Taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus generats pels vaixells:

TRG Taxa de residus generats

Tipus d’embarcació Import
Embarcació base per mes 125,38
Embarcació transeünt per escala 125,38

 

Data d’actualització: 12 de gener de 2022