Liquidació del pressupost

La liquidació del pressupost de l’exercici 2021 forma part del comptes anuals de l’exercici, que es troben en el següent link.

Comptes anuals Ports de la Generalitat 2021

Data d’actualització: 21 d’abril de 2022