Liquidació del pressupost

La liquidació del pressupost de l’exercici 2022 forma part del comptes anuals de l’exercici, que es troben en el següent link.

Comptes anuals Ports de la Generalitat 2022

Data d’actualització: 27 de Març de 2023