Ports de la Generalitat

El Govern destina 2,6 MEUR a reparar els ports de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, afectats pel temporal Gloria

divendres, 22 maig 2020

  • A l’extrem del dic de recer de Sant Feliu de Guíxols s’ha arranjat la balisa verda i s’estan construint els blocs de formigó que donaran seguretat i estabilitat a l’estructura, amb un cost d’1,7 milions d’euros
  • A Palamós, s’està rehabilitant l’interior, el sostre i les parets de l’estació marítima i s’està recuperant la zona de la Pedrera, ambdues obres suposen una inversió de 867.000 euros
  • L’obra estratègica de reforç del dic de recer del port de Palamós es preveu finalitzar a l’octubre

L’empresa pública Ports de la Generalitat invertirà 2,6 milions d’euros en les obres d’emergència per reparar els desperfectes dels ports baix-empordanesos de Sant Feliu de Guíxols i Palamós, que van patir danys estructurals a causa del temporal Gloria. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, la part danyada va ser l’extrem del dic de recer del costat de la bocana, on s’han reposar els blocs de formigó, i també s’ha rehabilitat la balisa verda un emblema de la ciutat. Les obres d’emergència es preveuen finalitzar al setembre. En el cas de Palamós, el port va patir danys en dues zones, a l’estació marítima i la zona de la Pedrera. L’estació marítima s’ha rehabilitat en el seu interior, el sostre i les parets, i les obres finalitzen la setmana vinent. Pel que fa a les obres de reparació de zona de la Pedrera es preveuen acabar durant el mes de juny.

El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, acompanyat de l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha visitat aquest divendres les obres del port de Sant Feliu. Després, el director de Ports, acompanyat de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha visitat les obres d’emergència del port. Així mateix, el director de serveis territorials de TES, Pere Saló, ha participat en les dues visites. En referència a les actuacions, Joan Pere Gómez, ha dit que “invertim 2,6 milions en la reparació dels danys estructurals ocasionats pel temporal Gloria a Sant Feliu de Guíxols i a Palamós”. Gómez ha afegit que “estem treballant amb el reforç de les infraestructures, per garantir la seguretat dels usuaris i les instal·lacions, i per adaptar-les a futurs temporals i al canvi climàtic”.

Obres de reparació al port de Sant Feliu de Guíxols

El port de Sant Feliu de Guíxols va patir danys estructurals al tram final del dic de recer del costat de la bocana que queda fora de l’àmbit de protecció del dic exempt, amb una pèrdua important de blocs de formigó. Les obres d’emergència en la reposició de blocs de formigó per reparar la part afectada del final del dic de recer i assegurar així la seva estabilitat davant de futurs temporals, per tal de donar millor recer a les embarcacions i les persones que treballen al port ganxó. L’actuació suposa una inversió d’1,7 milions d’euros i es preveu enllestir durant el mes de setembre.

L’acció de l’onatge del temporal Gloria va provocar una pèrdua de blocs de protecció al tram final del dic de recer, reduint la seva estabilitat. Per garantir la seguretat dels usuaris i de les instal·lacions, es va decidir reparar els danys estructurals.

El projecte d’obres en execució comprèn la reposició de peces d’escullera i de blocs de formigó a la part afectada de l’extrem del dic. L’actuació ha començat amb la construcció dels blocs de formigó en el mateix port. En total s’han de construir 284 blocs de formigó de 40 tones per unitat i 140 blocs de 18 tones cadascun. Un cop estiguin construïts, començaran a col·locar-se els blocs de 18 tones amb una grua a la zona menys exposada a l’acció de l’onatge. Després, es col·locaran els blocs de formigó de 40 tones a la zona que impacta més l’onatge, i també es col·locaran pedres d’escullera de 5 tones.

A més, s’ha tornat a col·locar la balisa verda amb desperfectes a causa del temporal, que serveix per senyalitzar l’entrada dels vaixells al port i que és tot un emblema per a la ciutat guixolenca.

“Invertim 4,5 MEUR al port de Palamós”

Joan Pere Gómez ha afegit que “al port de Palamós l’Administració portuària està invertint 4,5 milions d’euros entre les obres d’emergència de l’estació marítima i la zona de la Pedrera i l’obra estratègica del reforç del dic de recer.”

Obres d’emergència

 Estació marítima. L’edifici va patir força danys, a causa dels ultrapassaments de l’onatge, la força de l‘aigua i el vent. Van entrar l’aigua amb virulència a l’interior de l’estació marítima i va causar desperfectes a l’interior, al sostre i a les parets. Les obres d’emergència han tingut un cost de 317.000 euros i finalitzen la setmana vinent i s’han enllestit en un mes i mig.

El temporal Gloria va colpejar l’estació marítima i va portar grans masses d’aigua amb una gran pressió al seu interior, arrancant les dues finestres de la façana adjacent al dic, trencant les portes d’entrada principals i projectant pedres d’escullera de l’espatller contra la instal·lació, malmetent parets interiors, serveis i portes, entre altres.

L’actuació ha consistit en la rehabilitació de les instal·lacions, la substitució dels elements destrossats i la renovació del subministrament de serveis, per tal que l’edifici pugui donar servei a l’activitat de creuers, quan pugui començar la temporada,  així com a les diferents activitats de promoció que s’hi fan. Aquesta rehabilitació ha suposat la impermeabilització de la coberta de l’edifici. El reforç de l’estructura: parets divisòries interiors, i la modificació de les parets exteriors i la façana. Així mateix, s’han canviat els tancaments de les portes i les finestres, i s’han renovat els equips de climatització. Quant al subministrament de serveis, s’han substituït les canonades d’aigua i la xarxa elèctrica.

Zona de la Pedrera. El port de Palamós també va patir danys, a causa del temporal Gloria, a la zona de la Pedrera, un espai amb naus i una esplanada per a l’emmagatzematge de les mercaderies del port, i instal·lacions per guardar la maquinària i embarcacions d’algunes activitats portuàries. Les obres tenen un cost de 550.000 euros i es preveuen finalitzar durant el mes de juny.

El temporal va afectar a la zona on hi ha la bàscula, al costat de les naus dels operadors portuaris a banda de mar, a la zona perimetral on hi ha les naus i a l’esplanada d’emmagatzematge de mercaderies. L’actuació en execució ha de reforçar la zona de la bàscula amb peces d’escullera i blocs de formigó per donar major estabilitat a l’espai, i perquè els temporals no afectin tant al vial de serveis. A banda de mar, al costat de les naus del Club Nàutic Costa Brava, es reforcen els murs de formigó per donar major protecció a les instal·lacions i es reposaran peces d’escullera i blocs de formigó per donar major estabilitat a la zona davant de futurs temporals.

Obra estratègica

Reforç del dic de recer. Avui també s’ha visitat el reforç del dic de recer del port de Palamós. Actualment, la reposició de blocs de formigó a la part exterior del dic ja està feta. Ara, s’està fent l’espatller i el passeig adjacent. Les obres suposen una inversió de 3,6 milions d’euros i es preveuen finalitzar a l’octubre.

 

22 de maig de 2020       Nota de premsa