Ports de la Generalitat

Accessibilitat

El compromís de Ports de la Generalitat de Catalunya per l’accessibilitat

El web de Ports de la Generalitat de Catalunya s’ha fet amb l’ànim de facilitar l’accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que el consulten i del context d’ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació i seguir les directives i heurístiques d’usabilitat i disseny centrat en l’usuari.