Ports de la Generalitat

Preus privats

Preus privats 2023

*Els Preus privats no han experimentat cap variació des del 2012.

Descarregeu els preus privats en format .pdf: pdf Preus privats 2023

E1 Utilització de maquinària i utillatge portuari

Comprèn la utilització de les grues, dels carretons i d’altres utillatges portuaris destinats a la manipulació de les mercaderies.

Tarifes específiques Tarifa Mecanisme quantificador
Grua < = 6 t 60,400 € per hora utilització
Grua > 6 t 78,140 € per hora utilització
Grua > 12 t 115,890 € per hora utilització
Carretó 20,120 € per hora utilització

E4 Servei d’elevació, conservació i reparació

Comprèn la utilització de les instal·lacions destinades a l’elevació, la reparació i la conservació d’embarcacions.

Tarifes específiques Tarifa Mecanisme quantificador
Rampa d’avarada 7,090 € ml d’eslora per dia
Carros: hissada o avarada 0,700 € m2 embarcació per operació
Pòrtics elevadors 16,380 € ml d’eslora per operació
Immobilització 21,860 € per hora
Grua fixa servei normal 21,240 € per operació
Grua fixa servei < 1/2 h 10,620 € per operació
Recollida deixalles 1,670 € ml d’eslora per setmana o fracció
Subministrament aigua, electricitat 0,400 € ml d’eslora per dia
Lloguer màquina de neteja a pressió 28,580 € per hora

E3 Subministraments

Comprèn el subministrament d’aigua, energia elèctrica o productes similars prestats per Ports de la Generalitat als usuaris dins la zona portuària, amb la petició prèvia dels usuaris, i per la utilització de les instal·lacions necessàries per prestar-los. La quantia de la tarifa queda fixada multiplicant el coeficient de repercussió que li sigui d’aplicació pel preu de subministrament.

Coeficient de repercussió del preu de subministrament Grans consums aigua Grans consums electricitat
Consum > 2000 m3/any Consum > 30.000 qw/any
Normal Pesca Normal Pesca Normal Pesca
Aigua 1,5 1,2 1,25 1,2
Electricitat 1,5 1,2 1,25 1,2

E6 Activitats econòmiques

Comprèn activitats econòmiques que es desenvolupen i serveis que es presten als usuaris de Ports de la Generalitat.

Activitat econòmica Tarifa
Màquina escombradora amb personal 40,59 € per hora
Màquina escombradora sense personal 23,96 € per hora
Servei addicional atracada amb mort 0,036€ per eslora x mànega i dia
Servei addicional ocupació de temporada 0,047 € per eslora x mànega i dia
Servei prestats zona càrrega llotja Sant Carles 134,32 € per vehicle i any
Reportatges fotogràfics 300,00 € per dia
Reportatges fotogràfics per publicitat 425,00 € per dia
Filmacions 640,00 € per dia
Filmacions per publicitat 725,00 € per dia
Gravacions cinematogràfiques (llargmetratges) 850,00 € per dia
Gravacions cinematogràfiques (curtmetratges) 640,00 € per dia
Targetes accés port 9,84 € per unitat
Comandaments a distància 52,24 € per unitat
Lloguer de contenidor 350,00 € per mes
Còpia en paper DIN A4 b/n 0,05 € per unitat
Còpia en paper DIN A4 color 0,10 € per unitat
Còpia en paper DIN A3 b/n 0,07 € per unitat
Còpia en paper DIN A3 color 0,12 € per unitat
Data d’actualització: 27 de març de 2023