Ports de la Generalitat

Preus privats

Preus privats 2024

Els preus de l’exercici 2023 es mantenen per a l’exercici 2024, excepte els coeficients de repercussió de la Tarifa E3-Subministraments- que experimenten una variació a la baixa i que entren en vigor a partir de l’1 d’abril de 2024.

Descarregeu els preus privats en format pdf: pdf Preus privats 2024

E1 Utilització de maquinària i utillatge portuari

Comprèn la utilització de les grues, dels carretons i d’altres utillatges portuaris destinats a la manipulació de les mercaderies.

Tarifes específiques Tarifa Mecanisme quantificador
Grua < = 6 t 60,400 € per hora utilització
Grua > 6 t 78,140 € per hora utilització
Grua > 12 t 115,890 € per hora utilització
Carretó 20,120 € per hora utilització

E4 Servei d’elevació, conservació i reparació

Comprèn la utilització de les instal·lacions destinades a l’elevació, la reparació i la conservació d’embarcacions.

Tarifes específiques Tarifa Mecanisme quantificador
Rampa d’avarada 7,090 € ml d’eslora per dia
Carros: hissada o avarada 0,700 € m2 embarcació per operació
Pòrtics elevadors 16,380 € ml d’eslora per operació
Immobilització 21,860 € per hora
Grua fixa servei normal 21,240 € per operació
Grua fixa servei < 1/2 h 10,620 € per operació
Recollida deixalles 1,670 € ml d’eslora per setmana o fracció
Subministrament aigua, electricitat 0,400 € ml d’eslora per dia
Lloguer màquina de neteja a pressió 28,580 € per hora

E3 Subministraments

TE3 Subministraments 2024 pdf

Comprèn el subministrament d’aigua, energia elèctrica o productes similars prestats per Ports de la Generalitat als usuaris dins la zona portuària, amb la petició prèvia dels usuaris, i per la utilització de les instal·lacions necessàries per prestar-los. La quantia de la tarifa queda fixada multiplicant el coeficient de repercussió que li sigui d’aplicació pel preu de subministrament.

 

Coeficient de repercussió del preu de subministrament fins a 31/3/2024 Grans consums aigua Grans consums electricitat
Consum > 2000 m3/any Consum > 30.000 qw/any
Normal Pesca Normal Pesca Normal Pesca
Aigua 1,5 1,2 1,25 1,2
Electricitat 1,5 1,2 1,25 1,2
Coeficient de repercussió del preu de subministrament des d’1/4/2024 Grans consums aigua Grans consums electricitat
Consum > 2000 m3/any Consum > 30.000 qw/any
Normal Pesca Normal Pesca Normal Pesca
Aigua 1,3 1,1 1,15 1,05
Electricitat 1,3 1,1 1,15 1,05

E6 Activitats econòmiques

Comprèn activitats econòmiques que es desenvolupen i serveis que es presten als usuaris de Ports de la Generalitat.

Activitat econòmica Tarifa
Màquina escombradora amb personal 40,59 € per hora
Màquina escombradora sense personal 23,96 € per hora
Servei addicional atracada amb mort 0,036€ per eslora x mànega i dia
Servei addicional ocupació de temporada 0,047 € per eslora x mànega i dia
Servei prestats zona càrrega llotja Sant Carles 134,32 € per vehicle i any
Reportatges fotogràfics 300,00 € per dia
Reportatges fotogràfics per publicitat 425,00 € per dia
Filmacions 640,00 € per dia
Filmacions per publicitat 725,00 € per dia
Gravacions cinematogràfiques (llargmetratges) 850,00 € per dia
Gravacions cinematogràfiques (curtmetratges) 640,00 € per dia
Targetes accés port 9,84 € per unitat
Comandaments a distància 52,24 € per unitat
Lloguer de contenidor 350,00 € per mes
Còpia en paper DIN A4 b/n 0,05 € per unitat
Còpia en paper DIN A4 color 0,10 € per unitat
Còpia en paper DIN A3 b/n 0,07 € per unitat
Còpia en paper DIN A3 color 0,12 € per unitat
Data d’actualització: 26 de març de 2024