Ports de la Generalitat

Organització

Organigrama de Ports de la Generalitat

Ports de la Generalitat

Gerència

Zona Portuària Nord

Zona Portuària Centre

Zona Portuària Sud

Consell Assessor

El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és l’òrgan en què hi ha representats tots els sectors interessats en l’àmbit portuari català, a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.

Membres del Consell Assessor

 • Sr. Isidre Gavín i Valls
  President de Ports de la Generalitat i Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
 • Sr. Pere Padrosa Pierre
  Vicepresident de Ports de la Generalitat i Director General de Transports i Mobilitat
 • Sr. Joan Pere Gómez Comes
  Gerent de Ports de la Generalitat
 • Sra. Esther Roca Isart
  Secretària (Directora Tècnica de Ports de la Generalitat)
 • Sr. Lluís Angosto i Poza
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídic)
 • Sr. Carles Rossinyol i Vidal
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Cap del Gabinet Tècnic)
 • Sr. Francisco José Macias i Amat
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Subdirector General de Ports i Aeroports)
 • Sr. Antoni Abad i Mallol
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (President de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)
 • Sr. Josep Ros i Pijoan
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (President de l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes)
 • Sr. Jordi Gálvez i Pié
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Representant de l’Associació d’Empreses Estibadores dels ports autonòmics de Catalunya-AEPAC)
 • Sr. Ferran Miralles i Sabadell
  Vocal designat pel Departament de Territori i Sostenibilitat respecte a les competències en matèria de medi ambient (Director General de Polítiques Ambientals)
 • Sr. Sergi Tudela i Casanovas
  Vocal designat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Director General de Pesca i Afers Marítims)
 • Sra. Carme Rubió i Soto
  Vocal designat pel Departament d’Empresa i Coneixement (Subdirectora General de Desenvolupament Turístic Territorial de la Direcció General de Turisme)
 • Sr. Gerard Martí Figueras i Albà
  Vocal designat pel Departament de la Presidència (Secretari General de l’Esport)
 • Sra. Pierina Segalà i España
  Vocal designada pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (Subdirectora General de Recursos Humans)

 • Sr. Lluís Puig i Martorell
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de Palamós)
 • Sra. Neus Lloveras i Massana
  Vocal en representació dels municipis (Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú)
 • Sr. Jordi Gaseni i Blanch
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de l’Ametlla de Mar)
 • Sr. Amadeu Pujol i Huguet
  Vocal en representació de les cambres de comerç (Representant del Consell de Cambres per Barcelona)
 • Sr. Xavier Ribera i Serra
  Vocal en representació de les cambres de comerç (President de la Cambra de Comerç de Palamós)
 • Sr. Víctor Brunet i Subirats
  Vocal en representació del Consell General de les Cambres de Catalunya (Representant de la Cambra de Comerç de Tortosa)
 • Sr. Albert Bertran Romero
  Vocal designat en representació dels ports esportius i turístics (President de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics)
 • Sr.  Xavier Torres i Isach
  Vocal designat en representació del sector esportiu (President de la Federació Catalana de Vela)
 • Sr. Eusebi Esgleas i Parés
  Vocal en representació de les confraries de pescadors (Patró Major de la Confraria de Pescadors de Blanes)
 • Sr. Antonio Marzoa Notlevsen
  Vocal en representació de les confraries de pescadors (President de la Federació de Confraries de Pescadors de Barcelona)
 • Sr. Josep Molina i Navarro
  Vocal en representació de les Confraries de Pescadors de Tarragona
 • Sr. Fco. Javier Valencia Alonso
  Vocal designat en representació de les capitanies marítimes (Capità Marítim de Barcelona)
 • Sr. Carles Boy Rodríguez
  Vocal en representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
 • Sra. Trinitat Corulla Martínez
  Vocal en representació del sindicat CCOO de Catalunya (Coordinadora del Sector del Mar de Catalunya de la Federació de Serveis a la Ciutadania)

Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat i és l’òrgan de govern de l’entitat que resol els assumptes i exerceix les competències que té atribuïdes, entre les quals hi ha fixar les directrius generals d’actuació de l’ens, de conformitat amb els objectius generals de política portuària del Govern de la Generalitat.

Membres del Comitè Executiu

 • Sr. Isidre Gavín i Valls
  President de Ports de la Generalitat i Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
 • Sr. Pere Padrosa i Pierre
  Vicepresident de Ports de la Generalitat i Director General de Transports i Mobilitat
 • Sr. Joan Pere Gómez i Comes
  Gerent de Ports de la Generalitat
 • Sr. Lluís Angosto i Poza
  Vocal en representació de Ports de la Generalitat (Responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídic del DTES)
 • Sr. Francisco José Macias i Amat
  Vocal en representació de la Direcció General de Transports i Mobilitat (Subdirector General de Ports i Aeroports)
 • Sr.  Josep Ma. Cervera i Pinart
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde del Port de la Selva)
 • Sr.  David Bote Paz
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de Mataró)
 • Sr. Antoni Abad i Mallol
  Vocal en representació del Consell Assessor (President de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)
 • Sra. Esther Roca Isart
  Secretària (Directora Tècnica de Ports de la Generalitat)

Data d’actualització: 7 de març de 2019