Ports de la Generalitat

Organització

Organigrama de Ports de la Generalitat

organigrama_dept_territori_sostenibilitat_cat

Ports de la Generalitat

Gerència

Zona Portuària Nord

Zona Portuària Centre

Zona Portuària Sud

Consell Assessor

El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és l’òrgan en què hi ha representats tots els sectors interessats en l’àmbit portuari català, a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.

Membres del Consell Assessor

 • Sr. Ricard Font Hereu
  President de Ports de la Generalitat i Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
 • Sr. Pere Padrosa Pierre
  Vicepresident de Ports de la Generalitat i Director General de Transports i Mobilitat
 • Sr. Joan Pere Gómez Comes
  Gerent de Ports de la Generalitat
 • Sra. Esther Roca Isart
  Secretària (Directora Tècnica de Ports de la Generalitat)
 • Sr. Lluís Angosto i Poza
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídic)
 • Sr. Carles Rossinyol i Vidal
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Cap del Gabinet Tècnic)
 • Sra. Rosa Busquets i Vall
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Subdirectora General de Ports i Aeroports)
 • Sr. Eusebi Esgleas Parés
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Sr. Josep Ros i Pijoan
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (President de l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes)
 • Sr. Jordi Gálvez i Pié
  Vocal en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Representant de l’Associació d’Empreses Estibadores dels ports autonòmics de Catalunya-AEPAC)
 • Sr. Ferran Miralles i Sabadell
  Vocal designat pel Departament de Territori i Sostenibilitat respecte a les competències en matèria de medi ambient (Director General de Polítiques Ambientals)
 • Sr. Sergi Tudela i Casanovas
  Vocal designat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Director General de Pesca i Afers Marítims)
 • Sra. Carme Rubió i Soto
  Vocal designat pel Departament d’Empresa i Coneixement (Subdirectora General de Programació Turística)
 • Sr. Gerard Martí Figueras i Albà
  Vocal designat pel Departament de la Presidència (Secretari General de l’Esport)
 • Sra. Pierina Segalà i España
  Vocal designada pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (Subdirectora General de Recursos Humans)

 • Sr. Lluís Puig i Martorell
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de Palamós)
 • Sra. Neus Lloveras i Massana
  Vocal en representació dels municipis (Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú)
 • Sr. Jordi Gaseni i Blanch
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde de l’Ametlla de Mar)
 • Sr. Amadeu Pujol i Huguet
  Vocal en representació de les cambres de comerç (Representant del Consell de Cambres per Barcelona)
 • Sr. Xavier Ribera i Serra
  Vocal en representació de les cambres de comerç (President de la Cambra de Comerç de Palamós)
 • Sr. Víctor Brunet i Subirats
  Vocal en representació del Consell General de les Cambres de Catalunya (Representant de la Cambra de Comerç de Tortosa)
 • Sr. Tomàs Gallart i Miquel
  Vocal designat en representació dels ports esportius i turístics (President de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics)
 • Sr.  Xavier Torres i Isach
  Vocal designat en representació del sector esportiu (President de la Federació Catalana de Vela)
 • Sr. Antoni Abad Mallol
  Vocal en representació de les confraries de pescadors (President de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona)
 • Sr. Antonio Marzoa Notlevsen
  Vocal en representació de les confraries de pescadors (President de la Federació de Confraries de Pescadors de Barcelona)
 • Sr. Josep Molina i Navarro
  Vocal en representació de les Confraries de Pescadors de Tarragona
 • Sr. Fco. Javier Valencia Alonso
  Vocal designat en representació de les capitanies marítimes (Capità Marítim de Barcelona)
 • Sr. Joan Piqué Cerdán
  Vocal designat pels sindicats més representatius dins l’àmbit portuari (Representant d’UGT Mobilitat)
 • Sr. Juan Pérez Bernabé
  Vocal designat pels sindicats més representatius dins l’àmbit portuari (Representant de CCOO Transport)

Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan rector col·legiat de Ports de la Generalitat i és l’òrgan de govern de l’entitat que resol els assumptes i exerceix les competències que té atribuïdes, entre les quals hi ha fixar les directrius generals d’actuació de l’ens, de conformitat amb els objectius generals de política portuària del Govern de la Generalitat.

Membres del Comitè Executiu

 • Sr. Ricard Font i Hereu
  President de Ports de la Generalitat i Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
 • Sr. Pere Padrosa i Pierre
  Vicepresident de Ports de la Generalitat i Director General de Transports i Mobilitat
 • Sr. Joan Pere Gómez i Comes
  Gerent de Ports de la Generalitat
 • Sr. Lluís Angosto i Poza
  Vocal en representació de Ports de la Generalitat (Responsable d’Estudi i Anàlisi Jurídic del DTES)
 • Sra. Rosa Busquets i Vall
  Vocal en representació de la Direcció General de Transports i Mobilitat (Subdirectora General de Ports i Aeroports)
 • Sr.  Josep Ma. Cervera i Pinart
  Vocal en representació dels municipis (Alcalde del Port de la Selva)
 • Sr. Tomàs Gallart i Miquel
  Vocal en representació del Consell Assessor
 • Sra. Esther Roca Isart
  Secretària (Directora Tècnica de Ports de la Generalitat)