Ports de la Generalitat

Taxes

Taxes 2019

Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic portuari:

Descarregueu les taxes en format .pdf: pdf Taxes 2019

TO1 Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari

Activitat portuària m2/any Terreny Aigua Instal·lacions
Cial./ind./Log./Naut. 14,022 0,425 33,009
Pesquer 9,348 0,284 22,006
Atípic 23,369 0,709 55,014

TO2 Taxa d’emmagatzematge de mercaderies

Mecanisme quantificador m2 i dia Dies Import Dies Import
Zona Trànsit Emmagatzematge
Superfície descoberta 1 a 3 0 1 a 3 0
4 a 10 0,02525 4 a 10 0,01313
11 a 17 0,0505 11 a 17 0,02525
18 a 30 0,07575 18 a 30 0,03838
>30 0,101 >30 0,0505
Superfície coberta 1 a 3 0,05555 1 a 3 0,01717
4 a 10 0,08383 4 a 10 0,02828
11 a 17 0,1111 11 a 17 0,05555
18 a 30 0,16665 18 a 30 0,08383
>30 0,2222 >30 0,1111

TO3 Taxa d’ocupació amb béns mobles

Import per m2 Dia Mes Any
Objectes embarcacions 0,1414 3,7673 41,1272
Materials construcció 0,1717 4,5652 49,7627
Estris de pesca 0,1212 3,4239 37,3902
Cadires, etc. 0,3131 8,6658 94,5562
Altres ocupacions 0,1515 4,1511 45,2379

TO4 Taxa d’estada de vaixells zona avarada

Tipus de vaixell Valor del m2 i dia
dia 1 de 2 a 7 de 8 a 30 >30
Pesquers 0,1818 0,1212 0,0808 0,0505
Resta vaixells 0,5353 0,3535 0,2323 0,1515

 

Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic portuari:

TA1 Taxa d’entrada i estada vaixells

0,56 100 Gt/hora

TA2 Taxa d’estada de vaixells

0,07 m/hora

TA3M Taxa de càrrega i descàrrega de mercaderies

15,01 x tona i tipus percentual

TA3P Taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers i vehicles

UE NO UE
Creuer turístic 3,17 3,97
Creuer turístic trànsit 2,54 3,17
Transport 1,90 2,37
Motocicleta 1,62 2,02
Cotxe 6,46 8,08
Autocars 25,86 32,32
Altres 11,31 14,14
Passatger local 0,05
Motocicleta local 1,21
Cotxe local 4,85

TA5 Taxa d’embarcacions esportives o de lleure

M2 i dia Ancoratge mort Ancoratge propi Costa Punta Sec
Embarcació base 0,166 0,106 0,437 0,191 0,106
Embarcació transeünt 0,354 0,283 0,626 0,485 0,697
Serveis addicionals
Aigua 0,023
Electricitat 0,036
Mort 0,036
Instal·lacions temporada 0,047

TA6 Taxa d’estacionament de vehicles

Estimació directa Estimació objectiva
En recintes oberts Per minut Màxim diari Mes Any
Motocicleta 0,01 1,98 33,73 368,07
Cotxe 0,02 7,92 133,95 1472,28
Autocars 0,04 31,66 540,84 5889,11
Altres 0,03 13,86 236,18 2576,49
En recintes tancats Per minut Màxim diari Mes Any
Motocicleta 0,02 2,64 44,99 490,76
Cotxe 0,03 10,55 179,94 1963,04
Autocars 0,06 42,22 719,78 7852,14
Altres 0,04 18,47 314,91 3435,31

 

Taxes portuàries per prestació de serveis o realització d’activitats administratives:

TP1 Taxes per utilització de la bàscula

Tipus d’objecte pesant per nombre de pesades Jornada
Ordinària Extraordinària
Mercaderies pròpies 3,84 8,95
Mercaderies alienes 4,03 9,39
Altres 4,13 9,65

TP2 Taxa de seguretat portuària

En règim de creuer turístic 0,67 Tipus per passatger

Data d’actualització: 3 de gener de 2019